MPS-A


16. Mar 2016

Projekt titel: ”Etablering af energibesparende gasdrevet varmepumpeanlæg, gardiner og isolering”.

Hjortebjerg A/S har modtaget tilskud til energirigtige investeringer fra Miljøteknologi 2015. Formålet er at reducere energiforbruget.
Den gasdrevne varmepumpe skal optimerer og øge udnyttelsen af naturgas til opvarmning.
Gardiner og fast isolering skal holde på varmen i væksthusene. Der isoleres i alt på 1,9 ha af gartneriets areal.


16. Oct 2015

Pressemeddelelse

Hjortebjerg A/S i positiv udvikling!

Et netop godkendt 2014-regnskab for Hjortebjerg A/S viser et flot overskud hos den nordfynske producent af potteplanter og energi.

Efter en periode med behov for en konsekvent managementstyring er Hjortebjerg A/S blevet ledt sikkert gennem den nødvendige proces med højeffektivisering og omstrukturering og har som følge heraf netop afsluttet sit 2014-regnskab positivt. Processen har udmøntet sig i et for en virksomhed i denne størrelse tilfredsstillende resultat på næsten 4 mio. kr. før skat og en egenkapital på 3,1 mio. kr. Hjortebjerg A/S er således blevet ført ind i en ny og effektiv udvikling, der tegner et optimistisk billede for fremtiden.

To-strenget produktion

Hjortebjerg A/S er kendetegnet ved en to-strenget produktion.
I den ene streng produceres potteplanter. I den anden streng producerer virksomheden energi.

Streng 1 - Potteplanteproduktion

Som helhed oplevede gartneribranchen et vanskeligt forår i 2014 på afsætningssiden. Dette vilkår var også kendetegnende for Hjortebjerg A/S. Ledelsen udviklede derfor en ny produktionsstrategi, der medførte et fravalg af traditionelle (kendte) Hjortebjerg-kulturer til fordel for et bredere forårs- og sommersortiment. En strategi, der har vist sig økonomisk fordelagtig.

Der er i dag 24 ansatte i potteplanteproduktionen, der er den primære produktionsenhed i Hjortebjerg A/S. 

Streng 2 - Energiproduktion

Energiproduktionen, der sker på to naturgasfyrede, decentrale kraftvarmeværker, udgør den anden produktionsstreng i Hjortebjerg A/S. Energiproduktionen består i, produktion og salg af el til det offentlige el-net. Energiproduktionen har også bidraget positivt til overskuddet gennem reduktion af de totale energiomkostninger, idet udgifterne til energi pr. solgt plante er reduceret betragteligt. 

Hjortebjerg A/S´ tilfredsstillende regnskab for 2014 har bevirket, at der er indgået aftale om den fremtidige finansiering med Sydbank. ”Vi er naturligvis tilfredse med, at Sydbank efter gennemgang af regnskabet kan bekræfte den positive udvikling og derfor bakker op om budgettet for 2015”. Ledelsen forventer året 2015 vil indfri resultater på niveau med 2014.

02. Mar 2015

Velkommen til vores nye hjemmeside

Velkommen til vores nye hjemmeside, som er lavet fortrinsvist som et opslagsværk for vores samarbejdspartnere, for et nemt og overskueligt overblik over gartneriets produkter. Alle billeder kan downloades i høj opløsning og frit benyttes. I menuen ”downloads” finder du vores produktark og vores nye katalog.


Vores katalog og hjemmeside er udviklet i samarbejde med Betina Rosenberg, som også forestår fotograferingen af vores produkter.

01. Mar 2015