Historie

Gartneriet Hjortebjerg A/S har afsæt i Gartneriet Hjortebjerg I/S, der fra at være et fynsk husmandsted i 1933, til i dag at være et internationalt potteplantegartneri, der ledes af 3. generation af Thomsen-familien. Gennem de sidste 30 år har potteplanteproduktionen været i fokus og udviklet sig fra at være mange forskellige kulturer til en meget specialiseret produktion frem til 00’erne. De sidste 3 år har Gartneriet evnet atter at sprede produktionen på mange forskellige kulturer og således tilpasset produktionen til kundeefterspørgslen og markedernes betalingsevne. Parallelt med potteplanteproduktionen har Gartneriet Hjortebjerg siden 1990’erne været førende inden for energiproduktion- og optimering heraf samt minimering af energiforbrug pr. produceret enhed, hvilket har haft stor politisk bevågenhed – senest med besøg af EU's klimaminister.

Vision og mission

Produktion og salg af potteplanter til primært europæiske grossister og detailkæder. El- og varmeproduktion – varme til egen anvendelse og el- til egen anvendelse samt eksternt europæisk salg. Gartneriet Hjortebjerg A/S’ potteplanteproduktion opfattes som fleksibel og omstillingsparat, trend- og sæsonorienteret ift. efterspørgslen hos grossister og detailkæder. Et grønt image med egen energieffektiv el- og varmeproduktion samt stadig fokus på minimering af partikel- og C02 -udslip er et vigtigt grundlag for potteplantesalget. Dette således at: Potteplanter fra Gartneriet Hjortebjerg A/S skal være tilvejebragt med lavest muligt energiforbrug og miljøbelastning til gavn for grossister og detailkæders markedsføring over for slutbrugerne.